Podsumowanie sezonu rowerowego KOŁODROM w 2013 roku

Relacja z podsumowania sezonu rowerowego KOŁODROM i 10 lat kampanii JAdę, NIE TANKUJĘ,  które odbyło się w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza, w dniu 27 października 2013 roku.

14 lat z KOŁODROM na rowerze, a nasze hasło nadal aktualne
„Pedałuję zdrowie szlifuję i szlaki toruję”

Podsumowując w ciągu 14 lat, od 1999 roku KOŁODROM zorganizował łącznie 208 rajdów i przejazdy rowerowe podczas, których rowerzyści łącznie przejechali 8900 km oraz uczestniczyło 14 700 rowerzystów. Dziękujemy za miło spędzony czas podczas rajdów i wsparcie w każdej chwili! Tradycją jest, że wycieczki rowerowe rozpoczynają się spod olsztyńskiego ratusza. Pierwotnie wycieczki rowerowe nosiły nazwę Ratuszowe Rajdy Rowerowe, od 2010 roku zmieniły nawę na rajdy rowerowe krótkie „rodzinne” i obecnie odbywają się w ramach Olsztyn. Aktywnie!

Relacja z podsumowania
na stronie Olsztyn24

 
POSUMOWANIE SEZONU ROWEROWEGO KOŁODROM w dniu 27-10-2013 r. o godz. 10:30, rozpoczęto krótkim rajdem rowerowym. Spod olsztyńskiego Ratusza wyruszyła grupa 17 rowerzystów, która przejechała trasą: olsztyński Ratusz- ścieżka rowerowa im. Zbigniewa Rojka -ul. Leśna – Las Miejski – Al. Wojska Polskiego – ul. 1-go Maja – olsztyński Ratusz.
Trasa liczyła 7 km. Grupę prowadził Przewodniczący KOŁODROM Pan Ryszard Prątkowski. Ok. godz. 11:30 rowerzyści dojechali do olsztyńskiego Ratusza, gdzie o godz. 12:10 rozpoczęto oficjalną część podsumowania.
 
Spotkanie prowadzili członkowie KOŁODROM Pani Jolanta Abłam i Pan Dariusz Stecki. Część związaną z podsumowaniem 10 lat kampanii JAdę NIE TANKUJĘ prowadziła Pani Aneta Siedlecka-Kowalska z MZPiTU.
 
Podsumowania sezonu rowerowego KOŁODROM w olsztyńskim ratuszu, stały się tradycją a obecne odbyło się po raz siódmy. W 20113 roku, razem z KOŁODROM, Miejski zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień podsumował 10 lat kampanii JAdę NIE TANKUJĘ. W podsumowaniu w sali sesyjnej olsztyńskiego Ratusza uczestniczyło 67 osób (łącznie z organizatorami). Przybyli: władze miasta, partnerzy, uczestnicy oraz sympatycy imprez i rajdów rowerowych organizowanych przez KOŁODROM.
 
W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pani Joanna Glezman, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Jerzy Litwiński, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Pan Tomasz Stawarski, Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień Pan Błażej Gawroński, Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK Pan Marian Jurak, Kierownik Biblioteki Multimedialnej PLANETA 11 Pan Jacek Smółka oraz uczestnicy wycieczek rowerowych z KOŁDOROM i kampanii JAdę NIE TANKUJĘ.
Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz podziękował Zarządowi i członkom KOŁDOROM za propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zapewnił o dalszym wsparciu i kontynuowaniu współpracy z KOŁODROM. Głos zabrał Przewodniczący KOŁODROM Pan Ryszard Prątkowski, który omówił swoje refleksje na temat współpracy z MZPiTU oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy. Zaapelował do zebranych o pomoc w zakresie propagowania rajdów szklakiem I Wojny Światowej organizowanych wspólnie z rowerzystami z Obwodu Kaliningradzkiego. Wyraził również nadzieję, że wniosek KOŁODROM z kwietnia 2012 r, o nadanie ścieżce rowerowej wokół Jez. Długiego im. Zbigniewa Rojka, doczeka się pozytywnego rozpatrzenia ze strony władz naszego miasta.
Dyrektor MZPiTU Pan Błażej Gawroński przedstawił cele i sposób ich realizacji w ramach kampanii JAdę NIE TANKUJĘ.
Rajdy rowerowe to również zabawa, odkrywanie otaczającej przyrody oraz poznawanie legend i osób, z którymi łączy nas pasja aktywnego wypoczynku. Zdobywamy wiedzę o historii naszych terenów od przewodników PTTK, którzy jeżdżą z nami od trzech lat. Jadąc na rowerze można świetnie się bawić, zapominając o borykających Nas na co dzień problemach o czym świadczą uśmiechnięte twarze uczestników rajdów, które uczestnicy zobaczyli podczas prezentacji multimedialnej z wycieczek rowerowych w ramach IV edycji Olsztyn. Aktywnie! oraz X edycji Jadę NIE TANKUJĘ, przygotowanej przez członka KOŁODROM, Pana Krzysztofa Czajkę.
 
W kolejnym punkcie spotkania uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez MZPiTU w ramach, której poszczególni realizatorzy: Stowarzyszenie MŁYN, Warmińsko-Mazurski Klub Rowerowy „FAN” i Warmińsko-Mazurski Oddział PTTK omówili swoje działania w ramach JAdę, NIE TANKUJĘ. 
 
Następnie Pan Dyrektor Błażej Gawroński i Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz wręczyli podziękowania realizatorom kampanii JNT oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie ze spotkania.
 
Wręczania dyplomów, wyróżnien i nagród najaktywniejszym uczestnikom wycieczek rowerowych dokonali Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz i Przewodniczący KOŁODROM Pan Ryszard Prątkowski.
Najaktywniejszym uczestnikiem, po raz drugi, został Pan Marek Szmalc a najaktywniejszą uczestniczką Pani Anna Zientara. Najaktywniejsi otrzymali nagrody ufundowane przez KOŁODROM, sieć sklepów OLIMP, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Stadninę Koni Pana Janusza Kojrysa oraz Leśny Park Linowy. Gratulujemy zwycięzcom.
 
Przewodniczący KOŁODROM Pan Ryszard Prątkowski wręczył podziękowania partnerom, którzy wspierali działania KOŁODROM.  Również KOŁODROM otrzymał piękne podziękowanie za współpracę od MZPiTU i Stowarzyszenia „Ługwałd” 
   
 W kolejnym punkcie spotkania, nagrodzono uczestników, którzy wzięli udział w wycieczce rowerowej oraz rozlosowano  nagrody rzeczowe ufundowane przez sieć sklepów OLIMP i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
 
Zarząd KOŁODROM dziękuje wszystkim, którzy wspierali Nas w realizacji rajdów i imprez rowerowych, należy tutaj wyróżnić: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Warmińsko-Mazurski Oddział PTTK, OSiR, sieć Sklepów OLIMP, Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną, Multimedialną Bibliotekę PLANETA 11, Stadninę Koni Pana Janusza Kojrysa, Leśny Park Linowy, Stowarzyszeniu NASZE GADY, Stowarzyszeniu ŁUGWAŁD i Stowarzyszeniu Przyjaciół Sętala.
Szczególny ukłon kierujemy w stronę Policji, z którą współpracujemy od pięciu lat. Owocem tej współpracy jest instruktaż udzielany przez prowadzącego wycieczkę, na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz systematyczna i profesjonalna pomoc policji w zabezpieczeniu bezpiecznego przejazdu rowerzystów ulicami miasta w miejscach gdzie nie ma ścieżek rowerowych, których zdecydowanie brakuje.
Składamy gorące podziękowania uczestnikom imprezach rowerowych, za chęci i zapał bez, których nie byłoby widać sensu efektów organizacji rajdów rowerowych. Oczywiście lista aktywnych Przyjaciół KOŁODOM jest długa i za to należą się ogromne brawa.
Dziękujemy mediom za przybycie i udział w podsumowaniu sezonu rowerowego z KOŁODROM.
 
W imieniu KOŁODROM oraz uczestników, składamy Prezydentowi Olsztyna Panu Piotrowi Grzymowiczowi za okazaną pomoc w zorganizowaniu PODSUMOWANIA SEZONU ROWEROWEGO KOŁODROM 2013 .
 
DZIĘKUJEMY! Mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować współpracę w przyszłym 2014 roku 
Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały Nas w realizacji imprez rowerowych. Szczególnie gorące podziękowania składamy opiekunom grup rowerowych i uczestnikom imprez rowerowych, za chęci i zapał.
 

Krótkie sprawozdanie z naszych działań w KOŁODROM w ciągu 14 lat
Od 1999 roku zorganizowaliśmy 208 rajdów rowerowych, przejechaliśmy 8900 km, uczestniczyło 14700 osób. Tradycją jest, że wycieczki rowerowe rozpoczynają się spod olsztyńskiego ratusza. Pierwotnie wycieczki rowerowe nosiły nazwę Ratuszowe Rajdy Rowerowe, od 2010 roku zmieniły nawę na rajdy rowerowe krótkie „rodzinne” i odbywają się w ramach Olsztyn. Aktywnie!
Od 2004 roku, w ramach kampanii JAdę NIE TANKUJĘ,  zorganizowaliśmy:

 • 46 rajdów rowerowych, przejechaliśmy 801 km i uczestniczyło 4460 osób
 • 12 zawodów o Puchar Prezydenta Olsztyna (prowadzone do 2006 roku), 
 • 4 edycje konkursu Rowerowa Rodzina, w której udział wzięły 172 r0dziny.
Sezon rowerowy KOŁODROM w 2013 roku w cyfrach:

W sezonie rowerowym 2013 organizowaliśmy rajdy rowerowe Olsztyn. Aktywnie! pod nazwą rajdy rowerowe „krótkie” (czwarta edycja), rajdy rowerowe JAdę, NIE TANKUJĘ (dziesiąta edycja) oraz przejazdy rowerowe, które spotkały się z żywym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta i województwa jak również z obszaru Polski. Największą popularnością cieszyły się rajdy rowerowe Olsztyn. Aktywnie!
 
W 14 rajdach rajdach rowerowych organizowanych przez KOŁODROM w 2013 roku wzięło udział udziało 1180 osób oraz przejechaliśmy 338 km. W tym sezonie przybyło ok. 500 rowerzystów, którzy pierwszy raz wybrali się na rajd rowerowy z KOŁODROM.
 
Sukcesy 2013:
 • Wzrost liczby uczestników wycieczek rowerowych Olsztyn. Aktywnie! o 300 osób,
 • Trzy dniowa wycieczka rowerowa do Karlskrony w Szwecji, w której uczestniczyło 28 osób,
 • Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem <<Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn-Mrągowo>>,
 • Czterodniowa wycieczka rowerowa po Obwodzie Kaliningradzkim.
Działania i podjęte inicjatywy w roku 2013:
 • jedenaście wycieczek rowerowych w ramach Olsztyn. Aktywnie!, dofinansowane ze środków Gminy Olsztyn, udział wzięło 580 osób, które przejechały na rowerze łączny dystans 596 km,
 • trzy wycieczki rowerowe, w ramach X edycji kampanii Jadę, NIE TANKUJĘ zorganizowane wspólnie z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, udział wzięły 393 osób, które przejechały na rowerze łączny dystans 41 km,
 • we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem PTTK, KOŁODROM, współorganizował spotkania edukacyjno-integracyjne olsztyńskich turystów TRAMP (w załączniku dyplom)
 • w kwietniu 2012 r., Zarząd Centrum Turystyki Aktywnej –KOŁODROM w imieniu swoich członków oraz zespołu „Kaczki z Nowej Paczki” złożył wniosek o założenie tablicy upamiętniającej postać Zbigniewa Rojka obok ścieżki rowerowej wokół J. Długiego. W chwili obecnej oczekujemy na pozytywną odpowiedź ze strony władz miasta.

Braliśmy udział:

 • w festynach w Gadach i Sętalu oraz zlocie rowerzystów w Sętalu, w których udział wzięło ok. 300 osób,
 • Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanym prze Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.
 • członkowie KOŁODROM brali udział w szkoleniach organizowanych przez Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Łącznie udział w rajdach organizowanych przez KOŁODROM wzięło udział 1273 osoby oraz przejechaliśmy 596 km. W tym sezonie przybyło ok. 200 rowerzystów, którzy pierwszy raz wybrali się na rajd rowerowy z KOŁODROM
Natomiast w organizowanych przez nas imprezach uczestniczyło łącznie ok. 1300 osób.

Konkurs „Najaktywniejszego uczestnika” w ramach czwartej edycji Olsztyn. Aktywnie!

Najaktywniejszy uczestnik: Zientara Anna – 9 i  Szmalc Marek – 8
Wyróżnienie: Abłam Zdzisław i Stefanowicz Dariusz – 7, Łapiński Marek – 6, Łapińska Alicja – 4

 
Konkurs „Rowerowa Rodzina” organizowany w ramach X edycji kampanii Jadę NIE TANKUJĘ:

I miejsce rodziny: Państwa Stefanowicz, Państwa Łapińskich, Państwa Szmalc, udział w 12 rajdach (100%)
II miejsce: rodzina Państwa Krzemińskich, Państwa Abłam, które wzięły udział w 10 rajdach.
III miejsce: rodzina Państwa Kamińskich, Państwa Stachera, które wzięły udział w 9 rajdach.
Wyróżnienia: rodzina Państwa Krześlak, Państwa Kalbarczyk, Państwa Zientara, Państwa Gibas, Państwa Filak, Klein

 Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały Nas w realizacji imprez rowerowych. Szczególnie gorące podziękowania składamy opiekunom grup rowerowych i uczestnikom imprez rowerowych, za chęci i zapał.
This entry was posted in Aktualności and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.