Regulamin Najaktywniejszy Uczestnik i Uczestniczka 2014

Regulamin Konkursu
na najaktywniejszego uczestnika i uczestniczkę rajdów rowerowych krótkich „rodzinnych” w ramach Olsztyn. Aktywnie!

Regulamin Konkursu
na najaktywniejszego uczestnika i uczestniczkę rajdów rowerowych krótkich „rodzinnych” w ramach Olsztyn. Aktywnie!


 

I. Organizatorzy:
· Centrum Turystyki Aktywnej – KOŁODROM
· Warmińsko-Mazurski Oddział PTTK w Olsztynie
· Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyn
· Leśny Park Linowy
· Usługi Turystyczno-Rekreacyjne Janusz Kojrys

II. Cel:
· promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
· popularyzacja zawodów rowerowych jako najprostszej formy ruchu,
· kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i pozytywnych postaw społecznych wśród rodziców, dzieci i młodzieży,
· działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa w poszczególnych rajdach rowerowych jest oddanie, przed rozpoczęciem każdego rajdu, wypełnionej karty z danymi osobowymi dla osoby prowadzącej rajd.
 3. Karty z danymi osobowymi wydaje osoba prowadząca rajd rowerowy krótki „rodzinny”.
 4. Oddanie karty uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszego regulaminu.

IV. Nagrody:

 1. Jeden najaktywniejszy uczestnik i jedna najaktywniejsza uczestniczka rajdów rowerowych krótkich „rodzinnych” otrzymają nagrodę rzeczową.
 2. Na podstawie kart z danymi osobowymi zostanie wyłoniony najaktywniejszy uczestnik i uczestniczka rajdów rowerowych krótkich „rodzinnych” w ramach Olsztyn. Aktywnie!
 3. W przypadku takiej samej ilości najaktywniej uczestniczących osób, zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania.
 4. Nie odebranie nagrody przez uczestnika w terminie 14 dni od chwili ogłoszenia wyników oznacza rezygnację z nagrody i pozostaje ona do dyspozycji organizatorów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę sposobu podziału nagród rzeczowych.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Konkurs rozpoczyna się 27 kwietnia 2014 r.
 2. Zakończenie konkursu z wyłonieniem zwycięzców i wręczeniem nagród podczas finałowego rajdu w dniu 26 października 2014 r.
 3. Informacje o terminach rajdów rowerowych krótkich „rodzinnych” będą zamieszczone na stronie
 4. internetowej www.kolodrom.olsztyn.pl i www.aktywnie.olsztyn.eu.
 5. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy.
This entry was posted in Regulaminy and tagged , , , , . Bookmark the permalink.