Rok 2002

Rajd do Pieniężna

Rajd odbył się 25 sierpnia 2002 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" i zgromadził na trasie 46 uczestników.

Rajd do Ługwałdu

Rajd odbył się 15 września 2002 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" i zgromadził na trasie 57 uczestników.