Rok 2010

Rajd do Kudyp

Rajd odbył się 25 kwietnia 2010 roku w ramach akcji: \"JAdę – NIE TANKUJĘ\" i zgromadził na trasie 25 kilometrów 248 uczestników.

Rajd do Klebarka Wielkiego

Rajd odbył się 9 maja 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 40 kilometrów.

Rajd do Straży Pożarnej

Rajd odbył się 16 maja 2010 roku w ramach akcji: \"JAdę – NIE TANKUJĘ\" i zgromadził na trasie 20 kilometrów 102 uczestników.

Rajd do Kudyp

Rajd odbył się 23 maja 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 30 kilometrów.

Rajd do Redykajn

Rajd odbył się 6 czerwca 2010 roku w ramach akcji: \"JAdę – NIE TANKUJĘ\" i zgromadził na trasie 15 kilometrów 207 uczestników.

Rajd do Stawigudy

Rajd odbył się 20 czerwca 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 35 kilometrów.

Rajd pt. „Kapliczki”

Rajd odbył się 27 czerwca 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 30 kilometrów.

Rajd do Strzelnicy Policyjnej

Rajd odbył się 11 lipca 2010 roku w ramach akcji: \"JAdę – NIE TANKUJĘ\" i zgromadził na trasie 20 kilometrów 80 uczestników.

Rajd do Jeziora Dorotowskiego

Rajd odbył się 18 lipca 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 40 kilometrów.

Rajd na trasie Ratusz-Dywity-Dąbrówka Wlk.-Sętal-Różnowo-Kieźliny-Wadąg-Olsztyn

Rajd odbył się 8 sierpnia 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 35 kilometrów.

Rajd pt. „Gady”

Rajd odbył się 28 sierpnia 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 35 kilometrów.

Rajd pt. „Elektrownie”

Rajd odbył się 5 września 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 30 kilometrów.

Rajd do Naterek

Rajd odbył się 12 września 2010 roku w ramach akcji: \"JAdę – NIE TANKUJĘ\" i zgromadził na trasie 25 kilometrów 100 uczestników.

Rajd do Lasów Łańskich

Rajd odbył się 19 września 2010 roku w ramach akcji: \"Ratuszowe Rajdy Rowerowe\" na trasie 40 kilometrów.