Historia

     Stowarzyszenie KOŁODROM powstało jesienią 1999 roku z inicjatywy Ryszarda Prątkowskiego, Czesława Jerzego Małkowskiego oraz ówczesnego radnego Olsztyna – Zbigniewa Rojka w wyniku prac Zespołu ds. Koncepcji Dróg Rowerowych przy Urzędzie Miasta Olsztyna.
     Celem jego założenia było doprowadzenie do powstania ścieżek rowerowych przebiegających przez najciekawsze miejsca zarówno na terenie miasta jak i powiatu olsztyńskiego.  Idea ta przypadła do gustu jego pierwszym członkom, którymi byli m.in. Jarosław Polakowski, Marta Gruszczyńska, Marzena Grenbaum i Mirosław Arczak.
     Nazwa stowarzyszenia ma swoje źródło w idei stworzenia olsztyńskiej ścieżki rowerowej o tej samej nazwie. Trasa ta dedykowana zarówno rowerzystom jak i osobą jeżdżącym na deskorolce miała na celu połączenie ze sobą osiedla Jaroty z centrum miasta.
     W październiku 1999 r. KOŁODROM zorganizował pierwszy rajd rowerowy wokół jeziora Krzywego, miało to miejsce jeszcze przed jego zarejestrowaniem w sierpniu 2000 roku.
     Na przełomie lat 1999/2000 KOŁODROM wraz z gminami powiatu olsztyńskiego opracował olsztyńską mapę komunikacyjnych i rekreacyjnych ścieżek rowerowych, która to została opublikowana w „Przewodniku rowerowym” wydanym z inicjatywy Starostwa Powiatowego.
     Zaraz po wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego działacze KOŁODROMU podjęli się kontynuowaniu idei Ratuszowych Rajdów Rowerowych, które to od 2002 roku są dofinansowywane przez Urząd Miasta Olsztyna.
     W 2003 roku KOŁODROM podjął współpracę z Urzędem Miasta Olsztyna, czego rezultatem było zorganizowanie siedmiu corocznych edycji konkursu: „Koła, kółka i kółeczka” polegającego na prezentacji oryginalnej, a zarazem atrakcyjnej trasy rowerowej. Zwycięzcy poszczególnych edycji konkursu oprócz nagród rzeczowych zostali również przyjęci do grona członków stowarzyszenia, byli to: Dariusz Stecki, Krzysztof Czajka oraz Beata i Tomasz Sowińscy.
     Od 2004 roku stowarzyszenie współpracuje z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w zakresie realizacji imprez rowerowych w ramach akcji „JAdę NIE TANKUJĘ”.
     W 2007 roku „Kołodrom” nawiązał współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czego owocem była organizacja czterech Marszałkowskich Rajdów Rowerowych.
Kołodromek