Struktura Organizacyjna

ZARZĄD

  • Przewodniczący – Ryszard Prątkowski

Fotka R. PrątkowskiegoMam 60 lat żonę i dwoje dorosłych dzieci. W roku 1978 ukończyłem Politechnikę Częstochowską na wydziale elektrycznym. Od początku interesowała mnie filozofia w szczególności filozofia przyrody , historia , fizyka i socjologia. Jak tylko rozpocząłem pracę włączyłem się czynnie w życie społeczne w ramach ruchu „ Solidarność” . Po 89 roku pracowałem w Zarządzie Regionu Solidarności. W tym okresie ukształtowały się w pełni moje lewicowe poglądy w klasycznym tego słowa znaczeniu. Po odejściu z Solidarności pracowałem w przemyśle jednakże to mi nie wystarczało i zaangażowałem się w działalność polityczną w ramach UP. Tam zdałem sobie sprawę z faktu że, hegemonia rynków finansowych prowadzi nieuchronnie do upadku sektora publicznego i biedy, aby temu przeciwdziałać wstąpiłem do alterglobalistycznej organizacji Attac. Brałem żywy udział w forach społecznych szukając alternatywy dla egoistycznej postawy wobec życia narzucanego nam przez neoliberalizm. Uważam że, aby być w pełni szczęśliwym człowiekiem to trzeba służyć innym a nie gromadzić dobra. Szansę na taką służbę dostrzegłem w ruchu rowerowym. Rower dobrze wykorzystany może rozwiązać wiele problemów naszej rzeczywistości. W 2000 r. byłem jednym z założycieli „Kołodromu” a od początku działalności jego prezesem. Wbrew wielu przeciwnością udało nam się rozwinąć działalność i dziś Kołdrom jest znany w Olsztynie Stowarzyszeniem. W 2009 r wróciłem do działalności politycznej w ramach której wystartowałem w wyborach na prezydenta. Zrobiłem to z dwóch powodów po pierwsze chciałem pomóc młodym w podjęciu działalności publicznej a po drugie uważałem że ich wizja miasta w pełni odzwierciedla moje w tym zakresie poglądy. W swoim programie domagali się oni zwiększenia wpływu obywateli na decyzje RM i zwiększenia nakładów na rozwój transportu publicznego co jako obywatelowi i prezesowi Kołodromu nie mogło mi być obojętne. Wybory przegrałem ale działalności nie przerwałem bo uważam że, dla tej wizji miasta nie ma alternatywy jeżeli w Olsztynie wszyscy Obywatele mają czuć się doceniani”.

  • Członek Zarządu – Adam Ryszard Kowalczyk
  • Sekretarz ZarząduJolanta Abłam
  • Członek Zarządu – Krzysztof Czajka

005„Swoją pasję do rowerów uzewnętrzniam poprzez czynny udział w działaniach stowarzyszenia „Kołodrom”, którego to członkiem jestem od 2001 roku oraz poprzez organizację wypraw rowerowych o charakterze krajoznawczo-wypoczynkowym zarówno w Polsce (Warmia i Mazury, Podlasie, Pomorze, Góry Świętokrzyskie, Zamki Krzyżackie, szlak Piastowski i Kopernikowski) jak i zagranicą (Czechy, Szwecja, Dania, Niemcy oraz Litwa).”

KOMISJA REWIZYJNA

  •  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Tatar
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Anna Zientara